[an error occurred while processing this directive]
今天是:

科学研究

联系电话: 024-8659 2418 我们恭迎您的来电!
芦刚
DATA:2018-11-19 12:25;47
侯军利
DATA:2018-11-19 11:10;39
郑吉友
DATA:2018-11-15 01:00;22
李宣
DATA:2018-11-15 12:49;01
邵祥东
DATA:2018-11-13 04:16;11
  • 联系电话:024-8659 2418
  • 联系邮箱:glxy2006@126.com
  • 联系地址:沈阳市皇姑区黄河北大街253号
当前位置: 首页  师资队伍  师资概况

师资概况(部分)

一、教授
夏敏   王海燕   孟迎辉   金  福   鲁  捷   张  韬  索 柏民

二、副教授
陈玉璞   王家宝   李  斌   陈国宏   于  榕   赵敬丹   王鹤春   赵小汎   郭  蕊

三、讲师
沈殿示   邵祥东   柏  琳   姜  莹   芦  刚   李占芳   郑吉友   王天崇   李  宣   张  颖   于  娇    马胜利  王  越
   侯军利

地址:沈阳市皇姑区黄河北大街253号

电话:024-8659 2418

邮箱:glxy2006@126.com

Copyright © 沈阳师范大学管理学院 2004-2018 All Right Reserved.